Antroposofische geneeskunde – Antroposofisch Therapeuticum Leiden – Leiden
Rijn en Schiekade 16 2311 AK Leiden Tel:071-5121641 071-5142899
Header afbeelding

Antroposofische geneeskunde

De antroposofische geneeskunde werkt vanuit het beeld dat de mens een bezield wezen is, dat is ingebed in een sociale omgeving waar hij of zij ook zorg voor draagt. Respect voor de natuur en de medemens heeft hierbij hoge prioriteit.

Centraal in de behandelingen staan de levenskrachten van de mens. Ziekmakende krachten werken afbrekend op het menselijk organisme, levenskrachten herstellen de opgelopen schade. Afbrekende krachten zijn ziektekiemen, ongezonde voeding, roken en een slecht slaapritme. Ook stress, traumatische gebeurtenissen, ongezond werk en een slechte (sociale) leefomgeving zijn ziekmakende factoren.

Levenskrachten schuilen in gezonde voeding, goede afwisseling van inspanning en ontspanning, een vast bioritme, stimulerende ontmoetingen met de medemens en kunnen werken vanuit een eigen ideaal.

Door de verschillende therapieën wordt onder andere gewerkt aan het versterken van de levenskrachten. Groei en persoonlijke ontwikkeling kunnen dan weer een plaats krijgen.

Met behulp van antroposofische medicamenten, voedingsadviezen, ritmische massage, kunstzinnige therapie, euritmietherapie of spraaktherapie kan herstel bevorderd worden en is een streven naar innerlijke groei weer mogelijk.

Het ATL is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders.