Huisartsenpraktijken – Gezondheidscentrum ATL – Leiden
Rijn en Schiekade 16 2311 AK Leiden Tel:071-5121641 071-5142899
Header afbeelding

Huisartsenpraktijken

Huisartsenzorg: visie huisartsen ATL

Alle huisartsen werken volgens de standaarden die uitgegeven zijn door het Nederlands Huisartsen Genootschap (N.H.G.) en de kennis opgedaan tijdens de reguliere opleiding en nascholing. Huisartsen Alkema en Janssen kunnen aanvullend gebruik maken van inzichten vanuit de antroposofische geneeskunde.

Huisartsen Alkema en Janssen zijn voor de antroposofische zorg aangesloten bij de Nederlands Vereniging van Antroposofisch Artsen, NVAA.

Beide praktijken zijn NHG geaccrediteerd voor wat betreft de reguliere gezondheidszorg. Voor de volledigheid vermelden wij dat de antroposofische zorg die geleverd wordt, niet valt onder de N.H.G. accreditatie.

Praktijkondersteuners

Naast de huisartsen houden praktijkondersteuners ook spreekuren die betrekking hebben op lichamelijke chronische aandoeningen (POH-S) en psychisch-maatschappelijke problematiek (POH-GGZ).

Artsen in opleiding en waarnemers

Onze huisartsenpraktijken zijn ook opleidingspraktijken en artsen in opleiding hebben eigen spreekuren. Daarnaast werken er vaste waarnemers in de huisartsenpraktijken. Alle huisartsen hebben verplichte na- en bijscholingen waardoor er incidenteel wijzigingen in de vaste spreekuur organisatie voorkomen.