Huisartsenpraktijken – Antroposofisch Therapeuticum Leiden – Leiden
Rijn en Schiekade 16 2311 AK Leiden Tel:071-5121641 071-5142899
Header afbeelding

Huisartsenpraktijken

Huisartsenzorg: visie huisartsen ATL

De huisartsen werken als gewoon huisarts, en kunnen aanvullend gebruik maken van antroposofische inzichten. De huisartsen Alkema en Janssen werken volgens de standaarden die uitgegeven zijn door het Nederlands Huisartsen Genootschap (N.H.G.) en de kennis opgedaan tijdens de reguliere opleiding en nascholing. Beide praktijken zijn NHG geaccrediteerd voor wat betreft de reguliere gezondheidszorg.

Wij horen graag uw mening over onze praktijken en het gezondheidscentrum in het algemeen. Wilt u onderstaande enquete(s) invullen?

Praktijkondersteuners

Daarnaast wordt de huisartsenzorg kwalitatief verbeterd door het aanvullende werk van de praktijkondersteuners op het gebied van lichamelijke chronische aandoeningen (POH-S) en psychisch-maatschappelijke problematiek (POH-GGZ). Door veel voorkomende handelingen door hen uit te laten voeren, hebben de huisartsen meer tijd en aandacht voor de patiënten bij wie sprake is van ingewikkelder problematiek.

Artsen in opleiding

Tevens zijn onze huisartsenpraktijken opleidingspraktijken en artsen in opleiding voeren een groot deel van het huisartsenwerk uit voor de praktijkhouders Bart Janssen en Harco Alkema. Als antroposofisch centrum vinden wij het belangrijk dat jonge artsen (en ook assistentes en therapeuten) kennismaken met ons gezondheidscentrum. Als u dus op korte termijn een afspraak met een huisarts wilt maken, dan zult u niet automatisch bij uw eigen arts terecht kunnen. Er wordt door de assistentes in samenspraak met u gekeken bij welke arts of ondersteuner uw afspraak kan worden ingepland. Voor spoedgevallen betekent dit dus dat u altijd door de op dat moment beschikbare arts wordt gezien. Verder kunt u, als u door een arts in opleiding wordt gezien, vragen of de eigen arts geconsulteerd kan worden tijdens het spreekuur. Voor antroposofische consulten wordt u natuurlijk alleen door antroposofische huisartsen gezien, maar dit kan dan soms wel enige wachttijd vergen.

Daarnaast werken er vaste waarnemers in de huisartsenpraktijken en hebben de huisartsen regelmatig verplichte na- en bijscholingsactiviteiten waardoor waarnemers niet meer weg te denken zijn uit onze praktijken.

Hoe versterk je je eigen immuun systeem ten tijde van Corona?

Omdat we in de bevolking nog geen immuniteit opgebouwd hebben tegen het Corona virus dient zich meteen de vraag aan hoe we ons immuunsysteem kunnen versterken.

Je eigen immuunsysteem is het vermogen te oordelen wat hoort wél bij mij en wat hoort niet bij mij. Dit oordeelsvermogen speelt een belangrijke rol in het handhaven van je eigen individualiteit. Als je tegen een probleem aankijkt kun je verschillende brillen opzetten die dan bepalend zijn voor de uitkomst, bepalend zijn voor wat je dan ziet. Er bestaat de pessimistische bril, de materialistische bril, de roze bril en ik zet nu even een holistische bril op om naar immuniteit te kijken.

Vanuit een holistische optiek kun je de mens beschouwen als te zijn opgebouwd uit een lijf (materie), een vitaliteitskrachtenveld (de fysiologie, de werking van de organen) een psyche (ziel, de driften, begeerten en harstochten) en een geest (de individualiteit, het zelf of het ik ). De rode draad is steeds: wat hoort wél bij mij en wat niet en hoe is dat te beïnvloeden.

Op puur lichamelijk niveau moeten we natuurlijk proberen contact met het virus te mijden. Dit kunnen we beïnvloeden door het wassen van onze handen, hoesten in onze elleboog, en dragen van een beschermbril, een schort en mondmasker als we echt met een besmette patiënt in contact komen.

Op vitaliteitsniveau – het niveau van de fysiologie – het functioneren van de organen, zijn het de witte bloedlichaampjes die het vermogen hebben waar te nemen wat wel en wat niet bij het menselijk lichaam hoort. Een nieuw virus wordt, als alles goed werkt, herkend als niet bij het lichaam horend: het wordt gemarkeerd, aangevallen en opgeruimd. In principe gaat dit automatisch.

Is dit vitaliteitsysteem nog te beïnvloeden? Mogelijk wel als je bedenkt dat het Corona virus, net zoals het griepvirus, vooral een virus is dat de luchtwegen aanvalt/belast. De luchtwegen hebben een slijmvlies met trilhaartjes die met een slagbeweging het slijm van de luchtwegen vanuit alle richtingen naar de keel brengen waar we het doorslikken en zo virussen, bacteriën en vuil door het maagzuur zo goed mogelijk onschadelijk maken. Alcohol en roken hebben een sterk negatieve invloed op het gezond functioneren van de trilhaartjes in de luchtwegen. Het is dus logisch te adviseren als er griep of Corona in je omgeving heerst dat je dan stopt met roken en alcohol drinken. Alcoholisten gaan relatief vaak dood aan een longontsteking. In het verlengde daarvan kun je de maagfunctie ook ondersteunen door minder koffie, geen koolzuurhoudende dranken te gebruiken en alcohol(weer!) en roken (ook weer) te vermijden omdat die laatste twee ook belastend zijn voor de gezonde maagfunctie.

Daarnaast weten we dat ook vitamine D een gunstige rol speelt in ons immuunsysteem. Het is in mijn ogen geen toeval dat de meeste griep ontstaat wanneer van nature de vitamine D concentratie in het bloed het laagst is, namelijk aan het eind van de winter. Verder kun je met gezonde doorwarmende voeding (o.a gember, kurkuma) je warmtehuishouding verbeteren.

Op psychisch niveau kan het helpen eens kritisch door de vrienden- en bekendenkring heen te lopen. Welke mensen geven je energie, zijn warm en hartelijk en welke zijn meer kil, cynisch en negatief? Is daar afscheid van te nemen? Van familie meestal niet, maar de omgang is vaak wel een beetje te sturen door afgrenzing te oefenen. Is de hele dag de radio aan weldadig voor je of kost het eigenlijk onnodig energie en geeft het concentratieverlies als je een specifieke taak moet uitvoeren? Het dichten van een psychisch energielek is absoluut weerstand verhogend denk ik.

Op geestelijk niveau is het misschien wel het spannendst om na te gaan wat hoort nu bij je en wat niet. Sta eens stil bij de vraag welke biografische keuzes je gemaakt hebt. Welke plannen en welke idealen zijn nog onvervuld? Waar kijk je met tevredenheid op terug? Wat moet nog afgemaakt worden? Zijn er nog uitdagingen voor mij, wordt er nog ergens aan mij getrokken? Is mijn hulp nog ergens nodig?

Zo kun je op verschillende niveaus je eigen afweersysteem een flinke steun in de rug geven.

Harco Alkema

Antroposofische aanvulling op de reguliere huisartsenzorg

In aanvulling op onze reguliere huisartsenzorg wordt waar mogelijk gewerkt en indien gewenst met antroposofische diagnostiek en therapieën. Antroposofische geneeskunde wordt door ons gezien als een verruiming van het reguliere geneeskundige denken. Huisartsen Alkema en Janssen zijn beiden aangesloten bij de NVAA (Nederlandse Vereniging voor Antroposofisch Artsen).

Van groot belang om antroposofische geneeskunde te bedrijven zijn de mogelijkheden om binnen het therapeuticum te kunnen verwijzen. De samenwerking tussen de verschillende disciplines en de huisartsen en het interne overleg dat hierbij hoort, waarborgen de kwaliteit van de antroposofische huisartsenzorg.

Voor de volledigheid vermelden wij dat de antroposofische zorg die geleverd wordt, niet valt onder de N.H.G. accreditatie.

De artsen zijn voor de antroposofische zorg aangesloten bij de Nederlands Vereniging van Antroposofisch Artsen, NVAA.