Klachtenregeling – Gezondheidscentrum ATL – Leiden
Rijn en Schiekade 16 2311 AK Leiden Tel:071-5121641 071-5142899
Header afbeelding

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede over het ATL met ons.

In het ATL streven artsen, therapeuten en overige medewerkers naar het verlenen van optimale zorg aan alle mensen die met het Therapeuticum te maken hebben. Toch kan de zorg soms niet geheel aan de verwachtingen van de patiënt beantwoorden. In dat geval moet er een mogelijkheid zijn om klachten te uiten. Deze klachten kunnen gaan over de organisatie van de praktijk, de behandeling van artsen en/of therapeuten, of personen werkzaam voor de artsen of de therapeuten. Om patiënten de mogelijkheid te geven is de onderstaande klachtenregeling opgesteld.
Voor het zorgvuldig en correct behandelen /afhandelen van een klacht van een patiënt, volgt de betreffende medewerker de onderstaande stappen. De klachtencoördinator is Petra Alkema-de Jong, praktijkmanager.

Wie kan er klagen?

Iedereen die gebruik wil maken, gebruik heeft gemaakt of gebruik maakt van de diensten van het ATL of een gemachtigde die door de patiënt is aangewezen of een wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld voogd of ouders).

Werkwijze: Waar kan de patiënt met zijn of haar klacht terecht?

Het beste kan de patiënt zijn of haar klacht direct bespreken met de betreffende therapeut of arts. Wil de patiënt een gesprek aanvragen met betrekking tot een klacht, dan is het altijd mogelijk om een afspraak hierover te maken. Het eerste aanspreekpunt hiervoor is de praktijkmanager van het ATL via telefoonnummer: 071-5121641. De patiënt kan indien gewenst iemand meenemen naar het gesprek.
Een andere mogelijkheid is dat de patiënt eerst schriftelijk de klacht mededeelt aan de betreffende arts of therapeut of aan de praktijkmanager. Als de klacht direct schriftelijk aan de arts of therapeut wordt voorgelegd, dan neemt hij of zij direct contact op met de patiënt om e.e.a. te bespreken. Als de patiënt eerst een schriftelijke klacht aan de praktijkmanager voorlegt dan neemt de praktijkmanager binnen 2 werkdagen contact op met de patiënt, en stuurt een ontvangstbevestiging, waarin zij toezegt dat de klacht binnen 4 weken behandeld zal worden.

Klachtbehandeling

De praktijkmanager bespreekt de klacht met de betrokken medewerker(s) en zij regelt, indien gewenst, een gesprek met de arts of therapeut waarbij de praktijkmanager eventueel als toehoorder / bemiddelaar aanwezig is en samen bepalen ze of en welke actie nodig is om de klacht af te handelen. Deze bespreking wordt schriftelijk vastgelegd door de praktijkmanager. Zij stuurt hierna “afhandeling klacht ”naar de patiënt. Is de klacht naar tevredenheid van de patiënt opgelost, dan worden de registratieformulieren bewaard en is de klacht afgehandeld.

U vindt een klachtenformulier op de laatste pagina’s van de klachtenregeling. Voor meer informatie over onze klachtenregeling klikt u op onderstaande link:

Klachtenregeling ATL

Als u het niet eens bent met de uitkomst, kunt u een uitspraak vragen aan de onafhankelijke geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. Voor meer informatie hierover, klik op onderstaande link:

Flyer zorggeschil

Klachtenfunctionaris

Als u het moeilijk vindt om zelf een klacht in te dienen, kan onze klachtenfunctionaris mw. Gels Versteegh u bijstaan. Zij is­­­­­ onafhankelijk en kan u advies geven over het indienen van een klacht en bemiddelen. Zij heeft een geheimhoudingsplicht. U kunt haar in kantooruren bereiken per telefoon op 06-22103966 en per email via klachtenfunctionarisnvaz@xs4all.nl.